Kitab çapı

kitab capi

Kitab çapı

Kitab cildləmə üsulu termoyapışma və yaxud bərk cildləmə ilə olan çap məhsuludur. Kitabın hazırlanma prosesi kifayət qədər çətin olduğu üçün onların hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Kitab son dərəcə keyfiyyətli və səliqəli olmalıdır. Müasir texnologiya və avadanlıqlar kitabların daha keyfiyyətli və mümkün qədər tez çapına imkan verir.


Kitab çapının qiyməti bir çox faktorlardan asılıdır. Bəs bunlar hansı faktorlardır?


⦁ Nəşrin tirajı

⦁ İç vərəqlərinin növü

⦁ Üz qabığının növü

⦁ Cildləmə növü


   Əgər siz nəşrinizi ofset çapı yolu ilə  çap etdirmək istəyirsinizsə, o zaman nümunənin qiyməti tiraj artdıqca azalır.

Bəs kitabın cildlənməsi prosesi necə olur?

Kitabların çapını həm yumşaq, həm də bərk cildləmədə həyata keçirmək olar. Bərk cildlənmə yumuşaq cildlənməyə nisbətən həm çətin, həm də daha bahalı bir prosesdir.          

Kitabların yumşaq cildlənməsi həm qiymət. həm də vaxt baxımından daha sərfəlidir. Müasir dövrümüzdə isə kitabın qiyməti sifarişçi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.          

Kitab çapında önəmli mərhələlərdən biri də çapa qədərki prosesdir. Həmin mərhələdə kitabın tərtibatı, maketin hazırlanması əsas prosseslərdəndir..    

Aksent.az

© Bütün hüquqlar qorunur